Přepnout do české verze (CS)   /   Switch to English version (EN)

Vítejte na stránkách věnovaných výsledkům projektu „Podpora dlouhodobého plánování a návrhu adaptačních opatření v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn klimatu“, jehož řešení zajišťoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a akciovou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a který byl financován Technologickou agenturou ČR v letech 2012–2104. Cílem projektu byla tvorba metodiky zaměřené na korektní postup modelování dopadů změny klimatu v oblasti vodního hospodářství, zejména při plánování v oblasti vod. Součástí řešení projektu je i zajištění vybraných datových podkladů potřebných pro aplikaci metodiky. Konkrétně se jedná zejména o opravené simulace regionálních klimatických modelů a vypočtené změny hydrometeorologických veličin v síti klimatických modelů a pro sadu vybraných povodí pokrývajících ČR.

Rok dosažení Název Popis
2013 Daňhelka, J., Hanel, M., Kulasová, B., Pretel, J., Tolasz, R. (2013) Současné možnosti odhadů potenciálních dopadů klimatické změny na vodní hospodářství? Vodní hospodářství 3/2013. Odborný článek (Jrec)
2013 Hanel, M., Mrkvičková, M., Máca, P., Vizina, A., Pech, P. (2013) Evaluation of basic statistical downscaling methods for monthly regional climate model simulations with respect to the estimated future changes in runoff in the Czech Republic. Water Resources Management Odborný článek (Jimp)
2013 Hanel, M., Kašpárek, L., Mrkvičková, M. (2013) Dopady změny klimatu na hydrologickou bilanci a možná adaptační opatření. Edice BfG-Schriftenreihe Veranstaltungen. Odborný článek (jiné)
2013 Hanel, M., Kašpárek, L., Peláková, M., Beran, A., Vizina, A. (2013) Evaluation of changes in deficit volumes: support for protection of localities suitable for construction of reservoirs. Considering Hydrological Change in Reservoir Planning and Management, IAHS-IAPSO-IASPEI Assembly Odborný článek (Jconf)
2014 Hanel, M., Vizina, A., Martínková, M., Horáček, S., Porubská D., Fendek, M., Fendeková, M. (2014) Changes of drought characteristics in small Czech and Slovakian catchments projected by the CMIP5 GCM ensemble. Hydrology in a Changing World: Environmental and Human Dimensions. Odborný článek (Jconf)
2014 Hanel, M., Hánová, K., Daňhelka, J., Mrkvičková, M., Tomek, M., Tolasz, R., Ledvinka, O. (2014) Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a při plánování v oblasti vod. Metodika (Nmet) - cerifikace MZe
2014 Hanel, M., Horáček, S., Ledvinka, O., Tomek, M., Tolasz, R., Stříž, M., Daňhelka, J., Hánová, K. (2014) Dopady klimatické změny na hydrologické poměry v povodích ČR. Specializovaná mapa (Nmap) - cerifikace MZe
2014 Hanel, M., Horáček, S., Daňhelka, J., Tomek, M., Hánová, K., Vizina, A. Ledvinka, O., Treml, P., Melišová, E. (2014) Aktualizace odhadu hydrologických dopadů klimatické změny na povodích ČR. VTEI 56(3). Odborný článek (Jrec)
2014 Horáček, S., Hanel, M. (2014) Webová aplikace pro vizualizaci a zpřístupnění výstupů projektu. Software

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Martin Hanel, Stanislav Horáček, Adam Vizina ad.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Kateřina Hánová, Martin Tomek ad.

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav

Jan Daňhelka, Ondřej Ledvinka, Radim Tolasz ad.

Metodika

Metodika shrnuje zásadní principy posuzování dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a vodohospodářském plánování. Jsou popsány metody tvorby scénářů změny klimatu a jejich aplikace ve vodním hospodářství, především při plánování dle Rámcové směrnice o vodách. Cílem Metodiky je napomoct korektnímu vyhodnocení dopadů změny klimatu a zároveň zjednodušení implementace požadavků na vyhodnocení a zohlednění dopadů změny klimatu v plánech povodí.

Otevřít metodiku

Data

Byl proveden odhad změn hydrologické bilance pro 130 povodí pokrývajících ČR. V této části portálu jsou k dispozici výsledky vyhodnocení ve formě map a grafů, vybrané datové sady je možno stáhnout, a to jak pro jednotlivá povodí, tak pro výpočetní buňky klimatických modelů. Kromě samotných výsledků jsou prezentovány i metodické postupy použité k jejich tvorbě a důraz je kladen na zhodnocení nejistot v prezentovaných projekcích.

Otevřít aplikaci