VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Literatura

Carter, T. R., Alfsen, K., Barrow, E., et al. (2007) General guidelines on the use of scenario data for climate impact and adaptation assessment. Task Group on Data and Scenario Support for Impact and Climate Assessment (TGICA). Intergovernmental Panel on Climate Change, version 2.

Collins, M., Booth, B. B. B., Harris, G. R., et al. (2006) Towards quantifying uncertainty in transient climate change. Climate Dynamics, 27, 127–147.

Giorgi, F., Mearns, L. (2002) Calculation of average, uncertainty range, and reliability of regional climate changes from AOGCM simulations via the “reliability ensemble averaging” (REA) method. JOURNAL OF CLIMATE, 15(10), 1141–1158, doi: {10.1175/1520-0442(2002)015 <1141:COAURA> 2.0.CO;2}.

Hanel, M., Kašpárek, L., Mrkvičková, M., et al. (2011) Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha.

Hanel, M., Vizina, A., Máca, P., Pavlásek, J. (2012) A multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60(3), 152–161.

Hanel, M., Buishand, T. A., Beersma, J. (2014) Assessment of the sources of variation in changes of precipitation characteristics over the Rhine basin using a linear mixedeffects model. Clim. Dyn., in prep.

Harris, G. R., Collins, M., Sexton, D. M. H., Murphy, J. M., Boot, B. B. B. (2010) Probabilistic projections for 21st century European climate. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, 2009–2020.

Horáček, S., Rakovec, O., Kašpárek, L., Vizina, A. (2009) Vývoj modelu hydrologické bilance BILAN. VTEI, 51(mimořádné číslo 1), 2–5.

Hrdinka, T., Novický, O., Hanslík, E., Rieder, M. (2012) Possible impacts of floods and droughts on water quality. Journal of Hydro-environment Research, 6(2), 145 – 150.

Jones, C., Hughes, J., Bellouin, N., et al. (2011) The HadGEM2-ES implementation of CMIP5 centennial simulations. Geoscientific Model Development, 4(3), 543–570.

Johnstone, K., Brown, A., Goldthorpe, M. (2009) Adapting to climate change: a guide to its management in organizations. Institute of Environmental Management and Assessment, Lincoln.

Kašpárek, L., Horáček, S., Pavlásek, J., et al. (2011) Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka (pilotní projekt). Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha.

Leander, R., Buishand, T. A. (2007) Resampling of regional climate model output for the simulation of extreme river flows. Journal of Hydrology, 332, 487–496.

Loriaux, J. M., Lenderink, G., De Roode, S. R., Siebesma, A. P. (2013) Understanding Convective Extreme Precipitation Scaling Using Observations and an Entraining Plume Model. Journal of the Atmospheric Sciences, (2013).

Madsen, H., Lawrence, D., Lang, M., Martínková, M., Kjeldsen, T. R., eds. (2013) A Review of Applied Methods in Europe for Flood-Frequency Analysis in a Changing Environment. Centre of Ecology and Hydrology, UK.

Mearns, L. O., Giorgi, F., Whetton, P., et al. (2003) Guidelines for Use of Climate Scenarios Developed from Regional Climate Model Experiments. Task Group on Data and Scenario Support for Impact and Climate Assessment (TGICA). Intergovernmental Panel on Climate Change.

Meinshausen, M., Smith, S. J., Calvin, K., et al. (2011) The RCP greenhouse gas concentrations and their extensions from 1765 to 2300. Climatic Chang, online verze.

Moss, R., Babiker, M., Brinkman, S., et al. (2008) Towards New Scenarios for Analysis of Emissions, Climate Change, Impacts, and Response Strategies. Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, technical summary.

Mrkvičková, M. (2012) Metodika posuzování dopadů klimatické změny a navrhování adaptačních opatření ve vodním hospodářství. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha.

MZe (2011) Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015. MZe.

Nakicenovic, N., Swart, R. (2000) Special report on emissions scenarios. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Prchalová, H., Durčák, M., Rozman, D., Kozlová, M., Mrkvičková, M. (2013) Metodiky hodnocení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR – souhrn. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Pretel, J., ed. (2011) Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření. ČHMÚ, závěrečná zpráva o řešení projektu VaV SP/1a6/108/07.

Prudhomme, C., Wilby, R. L., Crooks, S., Kay, A. L., Reynard, N. S. (2010) Scenarioneutral approach to climate change impact studies: Application to flood risk. Journal of Hydrology, 390, 198–209.

Puma, M. J., Gold, S. (2011) Formulating Climate Change Scenarios to Inform ClimateResilient Development Strategies: A Guidebook for Practitioners. United Nations Development Programme, New York, NY, USA.

Reifen, C., Toumi, R. (2009) Climate projections: Past performance no guarantee of future skill? Geophys. Res. Lett., 36(L13704).

Shabalova, M. V., van Deursen, W. P. A., Buishand, T. A. (2003) Assessing future discharge of the river Rhine using regional climate model integrations and a hydrological model. Climate Research, 23, 233–246.

Smith, J., Hulme, M. (1998) UNEP Handbook on Methods for Climate Change Impact Assessment and Adaptation Studies, United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya, and Institute for Environmental Studies, Amsterdam, chapter Climate change scenarios.

Solomon, S., Qin, D., Manning, M., et al., eds. (2007) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA.

Taylor, K. E., Stouffer, R. J., Meehl, G. A. (2012) An overview of CMIP5 and the experiment design. Bulletin of the American Meteorological Society, 93(4), 485–498.

Teutschbein, C., Seibert, J. (2010) Regional Climate Models for Hydrological Impact Studies at the Catchment Scale: A Review of Recent Modeling Strategies. Geography Compass, 4(7), 834–860, doi:10.1111/j.1749-8198.2010.00357.x.

van Pelt, S. J., Beersma, J., Buishand, T. A. (2012) Future changes in extreme precipitation in the Rhine basin based on global and regional climate model simulations. Hydrol. Earth Syst. Sci., 16, 4517–4530.

Vial, J., Dufresne, J.-L., Bony, S. (2013) On the interpretation of inter-model spread in CMIP5 climate sensitivity estimates. Climate Dynamics, 1–24.

Webb, M. J., Lambert, F. H., Gregory, J. M. (2013) Origins of differences in climate sensitivity, forcing and feedback in climate models. Climate Dynamics, 40(3-4), 677–707.

Wilby, R., Charles, S. P., Zorita, E., et al. (2004) Guidelines for use of climate scenarios developed from statistical downscaling methods. Task Group on Data and Scenario Support for Impact and Climate Assessment (TGICA). Intergovernmental Panel on Climate Change.

Willems, P. J., Olsson, J., Arnbjerg-Nielsen, K. (2012) Impacts of Climate Change on Rainfall Extremes and Urban Drainage Systems. IWA publishing.