VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Vstupní data

Dostupnost a kvalita vstupních dat ovlivňují kvalitu a spolehlivost výstupních dat. Pro zahrnutí dopadů klimatické změny v plánech povodí využíváme odhad dopadů klimatické změny dle referenčních scénářů, které byly odvozeny pro 129 povodí. Informace pro povrchové vody v plánech povodí jsou vztahovány k základním administrativním jednotkám, což jsou útvary povrchových vod, kterých je pro území České republiky celkem 1164, (viz Obr. 4.2) ilustruje rozložení 129 vybraných povodí a útvarů povrchových vod.

Z hlediska výpočtů scénářů klimatické změny nelze převádět informace na detailnější jednotky, neboť jsou tím zaváděny do výpočtů větší nejistoty a chyby. Převedení informací na úroveň vodních útvarů je tedy provedeno až po provedení potřebných analýz s využitím znalosti lokálních poměrů.

Vstupní data dostupná jako součást referenčních scénářů změny klimatu

Vybraná povodí

Jedná se celkem o 129 povodí, pro něž jsou dostupná hydrologická data odpovídající ovlivnění klimatickou změnou dle referenčních scénářů pro rok 2025. Všechny data jsou dostupné ke stažení na stránkách rscn.vuv.cz/rscn.

  • Čára překročení základního odtoku za třicetiletá období se středem v letech 1975, 1985 a 1995

Jedná se o čáru překročení modelovaného odtoku [RM, mm] z modelu Bilan z vybraného povodí za dané třicetileté období. Data jsou dodávána v tabulkové i grafické formě.

  • Čára překročení základního odtoku za třicetileté období se středem v roce 2025 (scénáře klimatické změny)

Jedná se o čáru překročení modelovaného odtoku z modelu Bilan [RM, mm] z vybraného povodí za dané třicetileté období v roce 2025. Data jsou dodávána v tabulkové i grafické formě.

  • Vrstva vodních útvarů

 

Obr. 3.2 Rozložení útvarů povrchových vod a povodí pro něž jsou dostupné odhady dopadů změn klimatu na webu www.rscn.vuv.cz/rscn.

Obr. 4.2 Rozložení útvarů povrchových vod a povodí pro něž jsou dostupné odhady dopadů změn klimatu na webu rscn.vuv.cz/rscn.

Vstupní data od podniků Povodí

Data o požadavcích na odběry a vypouštění k roku 2025 lze zjistit z plánů povodí kapitola II. Analýza trendů nebo z výhledové bilance.