VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Dostupnost dat

Referenční scénáře

  Referenční scénáře jsou dostupné na rscn.vuv.cz/rscn v několika formách:

 1. Scénářové a pozorované změny

  měsíční změny (průměrů příp. jiných charakteristik) mezi 30letými obdobími se středem v roce 1985, 1995, …, 2085 a 1961-1990 s možností měnit referenční období

 2. Scénářové a pozorované charakteristiky

  měsíční hodnoty (průměrů příp. jiných charakteristik) pro 30letá období se středem v roce 1975, 1985, 1995, …, 2085

 3. Scénářové (rScen) a pozorované (technické) časové řady

  měsíční, scénářové 1961-2100, pozorované 1961-2010

 4. Sada produktů pro plány povodí

 5. Meze pro citlivostní analýzu

K dispozici jsou zejména hodnoty a změny měsíčních průměrů srážek, teploty, potenciální a aktuální evapotranspirace, modelovaného odtoku a modelovaného základního odtoku. Tato data jsou dostupná pro jednotlivé výpočetní buňky a pro sadu 130 povodí pokrývajících ČR. Měsíční hodnoty, změny a čáry překročení rovněž pro vybranou sadu výpočetních buněk případně povodí.