VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Vyhodnocení souborů simulací

Celková nejistota v odhadu změn je obecně různá pro různé veličiny, časové horizonty, roční období, geografickou polohu, prostorovou agregaci, časový krok atp. Stejně tak je různý podíl jednotlivých zdrojů nejistoty na celkové nejistotě. Kvantifikací nejistot tak můžeme rozumět vyčíslení celkové nejistoty spojené s odhadem změn vybrané veličiny nebo dekompozici nejistot za účelem zjištění podílu jednotlivých zdrojů nejistoty na celkové nejistotě.

V podstatě jediným způsobem, jak vyhodnotit celkové nejistoty, je samplování prostoru možných dopadů – tj. analýzou souborů (ensemblů) simulací těchto dopadů. Výsledky některých podrobných studií naznačují, že pro odhad změn hydrologických veličin jsou nejpodstatnější nejistoty spojené s klimatickým modelem, scénářem koncentrací a přirozenou variabilitou. Studie zaměřené na kvantifikaci nejistot se tak velmi často omezují na analýzu souborů různých modelů pro různé scénáře koncentrací. Často je pro některé kombinace modelů a scénářů koncentrací k dispozici více simulací lišících se parametry modelu či počátečními podmínkami (což umožňuje kvantifikaci přirozené variability). Následná tvorba scénářů změny klimatu a simulace dopadů již často probíhá pouze jednou vybranou metodikou (aplikovanou na soubor simulací klimatických modelů).

Simulace klimatického modelu je výpočetně značně náročná. V závislosti na komplexitě modelu, prostorovém rozlišení, délce integrace, hardwaru atp. může výpočet jedné simulace trvat i desítky dní. Přesto je v současnosti dostupná celá řada relativně velkých souborů klimatických modelů. Vyhodnocení dopadů na základě takovýchto souborů pak může probíhat řadou způsobů, z nichž většina zohledňuje nejistoty spojené s odhadem změn.