VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Referenční scénáře

V současnosti existuje obrovská řada dostupných simulací globálních a regionálních klimatických modelů, jež je možné pomocí řady metod transformovat do scénářů změn klimatu. Studie dopadů změny klimatu, tak mohou být, zejména v případech použití jednoho či malého počtu scénářů, obtížně porovnatelné. Proto byly v rámci projektu „Podpora dlouhodobého plánování a návrhu adaptačních opatření v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn klimatu“ vytvořeny referenční scénáře změn klimatu s cílem poskytnout rámec zajišťující porovnatelnost jednotlivých studií dopadů změny klimatu v podobě jednoduché sady tří scénářů.

Záměrem nebylo vytvářet nové simulace klimatických modelů, ale vybrat z dostupných simulací. Uvažováno bylo 15 regionálních klimatických modelů (RCM) z projektu ENSEMBLES a simulace modelu ALADIN-CLIMATE/CZ provedená na ČHMÚ v rámci projektu VaV „Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření“ (Pretel, 2011). V době přípravy scénářů se jednalo o nejaktuálnější sadu regionálních klimatických modelů relevantní pro ČR. Referenční scénáře byly zvoleny tak, aby reprezentovali tuto sadu. Je jisté, že relativně brzy budou dostupné nové (větší a podrobnější) sady regionálních klimatických modelů (např. v rámci běžícího projektu CORDEX). V ideálním případě by měly být referenční scénáře konzistentní i s těmito zdroji, nicméně je pravděpodobné, že rozpětí změn dle referenčních scénářů je spíše konzervativní (tj. skutečné rozpětí možných změn je pravděpodobně větší).

Tab. 7.1 Průměrné měsíční a roční změny srážek dle rScen mezi kontrolním obdobím 1961–1990 a scénářovými obdobími 2040–2069 a 2070–2099.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ROK
2040–2069
rScen1 0.88 0.88 0.93 1.02 0.95 1.13 0.87 0.85 1.04 1.15 1.21 0.84 0.98
rScen2 1.21 1.17 0.98 1.04 1.02 1.15 0.95 1.00 0.99 1.11 1.04 1.08 1.06
rScen3 1.04 0.96 0.95 1.14 0.93 0.97 0.95 0.86 1.06 1.12 1.06 1.27 1.03
2070-2099
rScen1 1.02 1.00 0.98 1.12 1.14 1.14 0.75 0.74 0.73 1.21 1.22 0.88 0.99
rScen2 1.24 1.23 1.07 0.98 1.04 0.89 0.88 0.99 0.95 0.97 1.16 1.17 1.05
rScen3 1.22 1.24 1.03 1.09 0.97 0.90 0.92 0.86 1.24 1.17 1.24 1.20 1.09

Tab. 7.2 Průměrné měsíční a roční změny teploty dle rScen mezi kontrolním obdobím 1961–1990 a scénářovými obdobími 2040–2069 a 2070–2099.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ROK
2040–2069
rScen1 1.16 1.98 1.96 2.55 2.32 1.12 2.74 3.57 2.54 2.26 1.59 1.40 2.10
rScen2 4.49 2.80 2.96 2.19 1.57 2.52 2.59 2.92 2.60 2.49 3.42 2.57 2.76
rScen3 2.32 2.72 2.00 1.29 0.87 1.49 1.36 2.39 1.99 2.28 1.79 1.68 1.85
2070-2099
rScen1 2.31 2.48 2.97 2.87 2.74 2.18 3.63 4.49 4.03 3.11 1.88 1.84 2.88
rScen2 4.78 3.70 3.86 2.59 2.35 3.49 3.23 3.74 4.15 3.97 4.63 3.33 3.73
rScen3 3.92 3.18 2.63 1.78 1.80 2.79 2.49 3.44 2.76 3.32 3.18 3.11 2.87

Tab. 7.3 Průměrné měsíční a roční změny odtoku dle rScen mezi kontrolním obdobím 1961–1990 a scénářovými obdobími 2040–2069 a 2070–2099.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ROK
2040–2069
rScen1 0.71 0.75 0.64 0.55 0.56 0.65 0.54 0.45 0.47 0.59 0.81 0.69 0.62
rScen2 1.36 1.10 0.84 0.72 0.79 0.94 0.81 0.78 0.73 0.79 0.85 1.04 0.90
rScen3 1.13 1.01 0.79 0.80 0.77 0.79 0.77 0.67 0.73 0.86 0.89 1.20 0.87
2070-2099
rScen1 0.81 0.81 0.68 0.60 0.69 0.73 0.51 0.42 0.36 0.43 0.69 0.67 0.62
rScen2 1.30 1.16 0.86 0.67 0.76 0.72 0.63 0.65 0.60 0.55 0.73 1.03 0.80
rScen3 1.33 1.15 0.87 0.78 0.80 0.77 0.73 0.65 0.84 0.95 1.08 1.33 0.94