VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a průvodohospodářském plánování

Korekce systematických chyb

Přestože simulace regionálních modelů jsou na rozdíl od simulací globálních klimatických modelů přístupné typicky v rozlišení odpovídajícím modelovaným povodím, nelze tyto simulace použít přímo pro hydrologické modelování kvůli systematickým chybám. Použití simulací zatížených chybami by pro kontrolní období vedlo k značně nerealistickým výsledkům. Přestože je možné chyby korigovat, je otázkou, jak tyto chyby ovlivňují citlivost klimatického systému, jelikož např. systematicky odlišné srážky zároveň implikují chybnou reprezentaci zpětných vazeb ovlivňujících vlhkost půdy, teplotu vzduchu atp.

Korekce systematických chyb spočívá v transformaci simulace klimatického modelu způsobem, jenž zaručuje, že vybrané charakteristiky uvažovaných řad jsou shodné (nebo podobné) v transformované a pozorované řadě. Transformace je odvozena pro kontrolní období, stejná transformace je poté použita pro simulaci scénářového období. Některé studie naznačují, že chyby jsou spíše nestacionární. Na druhou stranu, použití korigovaných simulací umožňuje postihnout změny v charakteristikách, jenž je obtížné zachytit jinými metodami – např. prodlužování období sucha atp. V současnosti se nicméně spíše uplatňují složitější transformace.